“Home must have Personality as well as be Beautiful”

Rose Tarlow

אמנם היא אמרה את זה על רהיטים, אבל הרשיתי לעצמי לבצע איזו ווריאציה על זה. יש אנשים שרוצים שיהיה להם ‘בית יוצא מהכלל’, ‘אחר’, ‘לא דומה לשל אף אחד’. בית כזה, עם אישיות ואופי. בית שישקף אותם, או את מי שהיו רוצים להיות: מלאי תעוזה, חצופים במקצת, עם נוכחות. מרתקים. יוקרתיים. לא משעממים לרגע.