מבוא

 1. האתר “מיקלולה – גלריה לעיצוב חדרים” אשר כתובתו: www.mikalulla.co.il (להלן: “האתר”) נמצא בבעלות חברת “שרון הורוביץ חורש בע”מ” ח.פ. 511683724 אשר כתובתה הרשומה נמצאת ברח’ העצמה, אזור תעשייה סלעית ,טלפון: 050-7494080 (לעיל ולהלן : “החברה”).
 2. אתר זה הינו אתר אינטרנט המהווה בין היתר חנות וגלריה וירטואלית לרכישת מוצרי ריהוט, אקססוריז ומוצרים משלימים, טקסטיל ואופנה לבית.
 3. כל האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
 5. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים כפי שמופיעים בתקנון זה.

הגדרות ותנאי שימוש

 1. לצורך תקנון זה “משתמש/גולש”- כל אדם ו/או תאגיד מכל סוג שהוא.
 2. כל משתמש רשאי/ם להשתמש באתר זה לרבות לבצע האתר פעולה, כהגדרתה להלן, הכל בכפוף לדין ולמילוי מלוא התנאים המצטברים המפורטים להלן בתקנון זה;
 3. משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו רשאי לבצע פעולה משפטית ו/או פעולה כהגדרתה להלן, ללא אישור אפוטרופוס, לא יהיה רשאי להשתמש ו/או לבצע פעולה באמצעות ו/או בקשר לאתר מבלי שידע את הוריו ו/או את אפוטרופוסו מראש, בדבר הוראות תקנון זה וקיבל את אישורם המפורש להשתמש ו/או לבצע כל פעולה באמצעות ו/או בקשר לאתר כאמור
 4. כל פעילות אשר תבוצע באתר על ידי קטין ו/או מי שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ו/או אחרות ללא אישור אפוטרופוס תהיה באחריות הבלעדית של הוריו ו/או אפוטרופוסו ואלו יחשבו כמי שנתנו את הסכמתם לביצוע פעולה כאמור וכמי שמכירים את הוראות תקנון ומקבלים אותן במלואן
 5. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף
 6. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל באינטרנט
 7. לצורך תקנון זה “פעולה” – כל פעולה המבוצעת באתר לרבות [ולא רק] רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר , קריאת תכניו וכיו”ב (להלן: “פעולה”)
 8. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את הוראות התקנון והינו מודע להן ומקבלן במלואן וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו.
 9. כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו, בשירותיו המוצעים בו, בחנות הוירטואלית ו/או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמת הגולש לתנאי השימוש שלהלן. במידה ומשתמש אנו מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליו להימנע מכל שימוש באתר.
 10. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי קרא, הבין והינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם ובמלואם.
 11. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות משפטי מחייב בין המשתמש ובין החברה לכל דבר ועניין.

תנאים כלליים

 1. החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או חלקם מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי .
 2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר ו/או חלקה בכל עת וללא הודעה מראש.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחסום ו/או שלא לאפשר פעולה, לרבות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש באתר, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או שאינה לפי תקנון השימוש ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או במוניטין החברה והכל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

שירותים

 1. אתר החברה מציע מגוון שירותים ו/או פעולות ולרבות [ולא רק] השירותים המפורטים להלן;
 2. גלישה ועיון בתכנים שונים, בלוג אישי, תכני עיצוב ואופנה
 3. רכישת מוצרי טקסטיל/נוי/אקססוריז/ריהוט/אופנה לבית
 4. שיתוף פרטים מן האתר במדיה חברתית ו/או אישית
 5. הרשמה לדיוור (קבלת מידע פרסומי/שיווקי/תכני באמצעי מדיה שונים).
 6. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והחברה תהא רשאית לשנות להרחיב ו/או לצמצם את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי
 7. מובהר בזאת כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לכל מקום באמצעי המדיה החברתית של החברה שברשותה כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן שעל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני ו/או אשר עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר
 8. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלא והבלעדי בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן ומקום. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או לעמוד אינסטגרם, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בכל דרך שהיא שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור

ביצוע רכישה באתר

 1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר ובמלאי החברה. מובהר כי החברה רשאית להציג באתר פריטים המוצעים למכירה בגלריית החברה ואינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר
 2. האתר מאפשר תהליך רכישת פריטים באופן קל, נוח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. (במידה ואין באתר צבע/מידה רצויים מומלץ ליצור קשר עם החברה לבירור האפשרויות) עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף או להחסיר צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב, שינויי תאורה, הבדלי יום לילה וכיו”ב
 3. מובהר כי רבים מן הפריטים המוצעים למכירה באתר החברה מיוצרים בעבודות יד מסורתיות ועל כן, הפריטים אינם זהים ועשויים להימצא הבדלים בין הפריטים, מידותיהם ובין גווניהם וכן הבדלים נוספים
 4. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, אי דיוקים או שגיאות או אי התאמות שנעשו בתום לב והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא יעלה הוא או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בגין ובקשר לאי דיוקים או שגיאות או אי התאמות
 5. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. לצד כל מוצר מוצג מחיר ו/או עלות בגין שילוח ו/או משלוח המוצר הספציפי בהתאם לגודלו ולעלויות המשלוח עבורו
 6. החברה רשאית, בכל עת, לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי
 7. מחיר המוצר שיחייב את הלקוח הינו מחיר המוצר בעת ביצוע ההזמנה
 8. מובהר כי החברה תהיה רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה כי מוצר מסוים יוצע למכירה באתר האינטרנט במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע, אולם החברה מבקשת להביא לידיעת המשתמש כי מחיר המוצר, כפי שהוא מופיע באתר, אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בגלריית החברה
 9. המשתמש בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או עריכת מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצרים באתר
 10. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר בעת ההזמנה, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה והמשתמש מצהיר ומאשר כי לא יעלה הוא ומי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בגין ובקשר להבדלי מחיר כאמור
 11. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנכונים והנדרשים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה” ). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (דהיינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “הפריטים”
 12. תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה מחברת האשראי. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה ו/או עיכוב בזמן האספקה בהתאמה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה ו/או תביעה כאמור. כמו כן במקרה שחברת האשראי תאשר את ביצוע התשלום, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, כי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את החברה, רק אישור חברת האשראי על ביצוע חיוב התשלום יהווה אישור בדבר השלמת ההזמנה, בכפוף לאמור לעיל . מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם

תנאי תשלום

 1. תשלום באמצעות פייפאל (Paypal), יוכל להיעשות בתשלום אחד בלבד
 2. התשלום תמורת המוצרים שירכשו ע”י המשתמש באתר באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות סליקה טרנזילה (Tranzila) יוכל להיעשות במספר תשלומים שווה ללא ריבית, לפי בחירת הלקוח ועד 4 תשלומים
 3. יובהר כי המוצרים יהיו שייכים לחברה עד סיום ביצוע וסליקת מלוא התשלום בגינם

אספקת המוצר/מוצרים-מדיניות משלוחים

 1. המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באיסוף עצמי מגלריית החברה בכתובתה כפי שמופיעה במבוא לתקנון זה בתיאום מראש מול החברה
 2. במקרה שהמשתמש יבחר באספקת המוצר ליעד שיבחר, החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח חיצונית ועצמאית (להלן: “חברת השילוח” ). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים מהמאוחר מבין המועדים שלהן: מועד ביצוע ההזמנה באתר ואישור חברת האשראי (עד 14 ימי עסקים מקסימום ) כאשר החברה נוהגת לספק את הזמנות לקוחותיה בתוך 5-7 ימי עסקים המועדים לא ברורים. החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי מדינת ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח” ) דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. תשלום דמי המשלוח כמוהו כתשלום עבור שירותי החברה כאמור בתקנון זה, לכל דבר ועניין
 3. ככל שתבוצע אספקת פריטים בעלי עלות משלוח חריגה (בשל גודל ו/או משקל ו/או מיקום ו/או מנוף ו/או קשיי גישה) ו/או אספקה לכתובת המוגבלת לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת, תעשה בתיאום מראש של המשתמש עם החברה

איסוף עצמי

 1. איסוף הפריטים מגלריית החברה תבוצע בתוך מספר ימים מהמאוחר שבין מועד ביצוע ההזמנה באתר ואישור התשלום על ידי חברת האשראי (עד 14 ימי עסקים). מרבית פריטי החברה המופיעים באתר הינם פריטים הקיימים במלאי החברה ובעלי זמינות איסוף מיידית. פריטים המופיעים באתר ואשר מוזמנים בשינוי צבע ו/או מידה וכיו”ב אינם עשויים שלא להמצא במלאי החברה ואותם ידרש להזמין במיוחד על כל השתמע, לרבות האפשרות בדבר חוסר במוצר וזמן אספקת המוצר.
 2. איסוף עצמי של פריטים מן הגלריה יעשה במהלך שעות פעילות החנות ובתיאום מראש. החברה תשמור את הפריטים בגלריה האמורה למשך 10 ימים ממועד ביצוע ההזמנה בפועל. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 10 ימים כאמור, כי אז תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה ולחייב את המזמין בדמי ביטול עסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול העסקה ו/או גביית דמי ביטול עסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות החברה ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות במועד ובתיאום מראש כאמור, לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.
 3. זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל יצרני ו/או ספקי חומרי הגלם ו/או הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/אומכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת, ככל שתבחר החברה לספק את הפריטים, החברה תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי החברה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, החברה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה, עד 7 ימים ממועד משלוח ההודעה.
 4. מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.
 5. מובהר בזאת כי בעת איסוף עצמי ו/או הובלה עצמית של פריטים אין החברה לוקחת אחריות עבור הובלה ו/או שינוע הפריטים לבית הלקוח וכי כל נזק שייגרם למוצר לאחר יציאתו מן החברה הינו באחריות הלקוח בלבד וכן כי על הלקוח לוודא תקינות ושלמות המוצר לפני לקיחתו ו/או איסופו מגלריית החברה.

מדיניות החזרות מוצרים ו/או ביטולי עסקה או שירותים

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן- “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה יעשה מיום ביצוע העסקה באתר ועד 14 יום מיום קבלת הפריטים. ביטול העסקה יעשה בכתב באמצעות משלוח טופס החזרת פריט ו/או ביטול עסקה דרך האתר. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום ששולם לחברה בפועל בניכוי דמי ביטול בשיעור הקבוע בדין. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר– המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה, שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע בכפוף ל השבת הפריט לחנות החברה באופן עצמאי על ידי המשתמש לכתובת החברה .מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו)
 2. ביטול העסקה כתוצאה מפגם בפריט או בגין אי התאמה לפרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת הפריט לחנות החברה לכתובתה. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא”ל [email protected] או בטלפון: 050-7494080
 3. בכל מקרה החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:
 4. לאחר וכנגד החזרת המוצר אל גלריית החברה במושב סלעית בצירוף חשבונית, ובתנאי שאריזת המוצר המקורית לא נפתחה, שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. מובהר כי המשתמש יזוכה כאמור אך ורק לאחר קבלת הסחורה וזאת לאחר שיצר המשתמש קשר עם החברה באמצעות שליחת טופס החזרת פריט ו/או ביטול עסקה דרך האתר
 5. במקרה של החזרת הפריט ע”י שליחתו אל גלריית החברה במושב סלעית, ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והגעתו של הפריט המוחזר אל החנות בניכוי דמי הביטול בשיעור הקבוע בדין
 6. בכל מקרה, בין אם ההחלפה או ההחזרה נעשית ע”י הבאת הפריטים או משלוחם לכתובת החברה במושב סלעית, ההחזרה או ההחלפה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המזמין ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ושלא נעשה במוצר כל שימוש
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
 8. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי
 9. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר או פגום ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו יעודכן המזמין בדבר העיכוב או ביטול ההזמנה ובמקרה של עיכוב המזמין יוכל ביטול העסקה ולמשתמש לא תהא טענה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי המשתמש
 10. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
 11. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 12. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין
 13. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים
 14. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב החברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו
 15. אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו
 16. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים
 17. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד ככל שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר ו/או ביטול ההזמנה.

אחריות, אבטחה ופרטיות

 1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה. אתר החברה הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה .יודגש; כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה מאחר ו החברה נעזרת בחברה חיצונית (Tranzila) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב החברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או אם המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים
 2. אתר זה אינו מפרסם ו/או מפיץ ו/או עוסק בכל פעילות משום סוג בנוגע להימורים ו/או פורנו בהתאם לסעיף 227 וסעיף 225 לחוק העונשין

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא”ל: [email protected] או בטלפון: 050-7494080 .

קניין רוחני של החברה

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר החברה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר החברה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר החברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (להלן-“קישור עמוק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם שרון הורוביץ בע”מ, שם המותג “מיקלולה” סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיו”ב – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.